دولت برزیل در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز المپیک ۲۰۱۶ با یک شرکت خصوصی امنیتی به‌دلیل عمل‌نکردن به تعهداتش قطع همکاری کرد.

دولت برزیل، میزبان المپیک 2016 ریو در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز رسمی این بازی‌ها یک شرکت خصوصی امنیتی را اخراج کرد تا به‌جای آنها از پلیس فدرال و دولتی استفاده کند.

این شرکت متعهد شده بود 3400 نیرو را برای تأمین امنیت بخشی از المپیک فراهم کند، اما تنها موفق به جمع کردن نزدیک به 500 نفر شد.

الکساندر مورائس، وزیر دادگستری برزیل در این باره اعلام کرد که اعضای نیروی ملی دولت فدرال به‌همراه پلیس‌های فعال و بازنشسته از ریو و شهرهای دیگر که نزدیک به 3 هزار نفر می‌شوند، قرار است در تأمین امنیت کمک کنند.

مورائس گفت: این شرکت به‌خاطر بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی‌اش جریمه خواهد شد اما هیچ آسیبی به بازی‌ها وارد نمی‌شود.

مشابه اقدامی که دولت برزیل درخصوص این شرکت انجام داد، دو هفته پیش از آغاز المپیک 2012 لندن نیز رخ داد. آن زمان شرکت امنیتی G4S قرار بود 10400 نیرو فراهم کند که ناموفق بود و دولت بریتانیا مجبور شد از 3500 نیروی جدید بهره ببرد تا این شکاف از بین برود.

برزیلی‌ها با استفاده از حداقل 85 هزار نیرو قرار است روی مسئله امنیتی فعالیت کنند، این در حالی است که طبق گزارش‌های سالانه سازمان ملل متحد، قتل در برزیل بیش از هر کشور دیگری است.