کمیته مسابقات سازمان لیگ، اعلام کرد دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز در هفته دوم لیگ برتر با توجه به اصلاح سیستم روشنایی در ورزشگاه تختی آبادان برگزاری می شود.

با توجه به اصلاح سیستم روشنایی ورزشگاه تختی آبادان دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز در هفته دوم مسابقات لیگ برتر در روز دوشنبه 11 مرداد 95 رأس ساعت 20:45 در این ورزشگاه برگزار می شود.