مدافع تیم تراکتورسازی دیدار با صنعت نفت آبادان را از دست داد.

محسن بنگر که از ناحیه عضله پشت ساق پا دچار آسیب دیدگی شده بود، دیدار فردای تیمش مقابل صنعت نفت را از دست داد.


بنگر در سفر به آبادان تراکتورسازی را همراهی کرده اما فردا بازی نمی کند.


به احتمال فراوان خالد شفیعی جایگزین بنگر در ترکیب تراکتور می‌شود.