شیخ سلمان گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا با عدالت و برابری با همه باشگاه‌ها برخورد می‌کند و شفافیت را در دستور کار خود قرار داده است.

رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرد AFC همواره با تخلف باشگاه ‌های ایرانی برخورد کرده است و دیدار عربستان و عراق هم بدون شک در زمین بی‌طرف خواهد بود.

شیخ سلمان‌بن‌ابراهیم رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا در گفت و گویی که با مجله المیدان داشت درباره موضوعات زیادی صحبت کرد.

او درباره این سوال که چرا AFC با کارشکنی‌های باشگاه‌های ایرانی برخورد جدی نمی‌کند، اینگونه پاسخ داد:«برخورد می‌کنیم. برای باشگاه‌های ایرانی، جریمه های مالی و دیگر مجازات‌ها را در نظر گرفتیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا با عدالت و برابری با همه باشگاه‌ها برخورد می‌کند و شفافیت را در دستور کار خود قرار داده است.»

او درباره تنش بین عراق و عربستان گفت: «فیفا در این زمینه تصمیم نهایی را گرفت و هر دو بازی این دو کشور در زمینه بی‌طرف برگزار خواهد شد.»

بن سلمان درباره این سوال که چرا که او نتوانست رییس فیفا شود نیز گفت: «با آمدن بن حسین، همه چیز خراب شد. اگر عرب‌ها یک گزینه داشتند، شانس موفقیت بسیار بالاتر می‌رفت اما با آمدن بن حسین، آراء کشورهای عربی تقسیم شد.»