علیرغم همه گمانه زنیها و اتفاقاتی که در زمان مربیگری ژوزه مورینیو برای جان تری افتاد و همه منتظر خداحافظی یا جدایی این بازیکن ۳۵ ساله بودند، اما سرمربی ایتالیایی در اقدامی عجیب تصمیم گرفت مدافع باتجربه خود را در تیم حفظ کند.

آنتونیو کونته فاش کرد که قرارداد بلند مدتی را برای حفظ جان تری در چلسی به این بازیکن ارائه خواهد داد زیرا تری خیلی خوب درک می کند که بازی کردن در تیمی مثل چلسی چه ارزشی دارد.

فصل گذشته جان تری آینده مبهمی در چلسی داشت و به نظر می رسید در صورت ماندن ژوزه مورینیو در چلسی، تری باید استمفورد بریج را ترک می کرد. اما پس از انتخاب آنتونیو کونته به عنوان سرمربی جدید چلسی، اوضاع بر وفق مراد جان تری شد؛ کونته در مصاحبه ای گفته بود جان تری عضو جدایی ناپذیر چلسی خواهد بود.

آنتونیو کونته در مورد جان تری می گوید: جان تری تمام دوران فوتبال خود را در چلسی بازی کرده، و به نظر من او شناسنامه و تاریخ باشگاه چلسی است. آنچه که برای من اهمیت دارد اینست که او می تواند به خوبی توضیح دهد که بازی در تیمی مثل چلسی چه مفهومی دارد و اینکه قدر پیراهنی را که می پوشد، خوب می داند.

کونته در ادامه حرف هایش گفت: قبلاً با او صحبت کرده ام و به نظرم برای کسب موفقیت در تیم، وجود این رابطه بسیار مهم خواهد بود زیرا او کاپیتان تیم است. در دوره تمرینات و اردوهای پیش فصل، تری یکی از بازیکنان بسیار خوب بود. او واقعاً نگرش و رفتار درستی از خودش نشان می دهد. کونته در پایان هم گفت: به نظرم او تا چهل سالگی هم می تواند بازی کند. وقتی برای تمرین کردن، شرکت در تمرینات تیمی، و در کنار تیم بودن و تحمل مدتها دوری از خانواده، هنوز هم در این بازیکن ایجاد انگیزه می کند، پس چرا به بازی کردن ادامه ندهد. به نظرم تری باید تا زمانی که می تواند، بازی کند.