نماینده مجارستان قهرمان ماده ۴۰۰ متر کرال سینه شد.

"کانتیکا هوسزو" قهرمان ۹ دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در این ماده با رکورد ۴:۲۶:۳۶ صدم ثانیه، رکورد جهان را ۲ ثانیه بهبود بخشید و قهرمان المپیک شد. در این بخش نمایندگان آمریکا و اسپانیا دوم و سوم شدند.