سرپرست باشگاه استقلال کارش را در این باشگاه آغاز کرد.

سید رضا افتخاری، سرپرست جدید باشگاه استقلال با حضور در محل این باشگاه کار خود را در استقلال آغاز کرد.

در مراسم معارفه افتخاری، شهاب جهانیان، رییس هیات مدیره استقلال هم حضور داشت.