سرپرست و سرمربی جدید آبی ها که روزگار طولانی در تیم ملی کنار یکدیگر حضور داشتند پس از دو دهه در فضای متفاوت با یکدیگر همکار شدند.

رضا افتخاری و علیرضا منصوریان پس از نزدیک به دو دهه در استقلال دوباره به هم رسیدند تا این بار در فضایی جدید همکاری کنند.


افتخاری که سرپرستی تیم ملی در سالهای 75 تا 78 را در کارنامه خود دارد، پس از کش و قوس های فراوان به عنوان سرپرست استقلالی انتخاب شد که این روزها با شاگرد قدیمی او در تیم ملی چه در داخل زمین و چه در خارج از زمین روزهای خوبی ندارد.


منصوریان که پیش از این نسبت به مدیرعاملی قنبرزاده واکنش منفی نشان داده بود و خود را مدیون افشارزاده می دانست، ابراز امیدواری کرده بود تا حسنی خو به عنوان مدیرعامل استقلال فعالیت کند اما پس از انتخاب افتخاری تا به امروز واکنش رسمی نشان نداده است تا این علامت سوال بزرگ در ذهن هواداران شکل بگیرد که جنس ارتباط میان این دو همکاری قدیمی چگونه است.