تمرینات تیم گسترش فولاد 4 روز تعطیل می‌شود.

با نظر فراز کمالوند تمرینات تیم گسترش فولاد از روز جمعه تعطیل خواهد شد.

گسترشی ها فردا برای دیدار با ذوب آهن راهی اصفهان می شوند و پس از بازی در روز پنجشنبه در بازگشت به تبریز 4 روز استراحت خواهند کرد.

تمرینات گسترش فولاد تا روز دوشنبه هفته آینده تعطیل خواهد بود و از روز سه شنبه شاگردان کمالوند تمریناتشان را از سر می گیرند.