میریا بلمونته شناگر اسپانیایی نخستین مدال طلا کاروان کشورش را به دست آورد.

unnamed.jpg

به نقل از آس، میریا بلمونته اولین مدال طلا خود و کاروان اسپانیا را در المپیک ریودوژانیرو کسب کرد. شناگر اسپانیایی صبح چهارشنبه در شنای 200 متر پروانه توانست با ثبت زمان 2:04.85 قهرمان شود. مادلین گرووس با اختلاف سه صدم ثانیه به مدال نقره رسید و مدال برنز را ناتسومی هوشی کسب کرد.

بلمونته که شنبه توانسته بود در 400 متر ترکیبی مدال برنز کسب کند، تنها مدال آور کاروان اسپانیاست.

شناگر اسپانیایی در المپیک لندن نیز دو مدال نقره در رشته 200 متر پروانه و 800 متر آزاد کسب کرده بود.