نماینده دو و میدانی کشورمان، رکورددار مسابقات ۱۰۰ متر جایزه بزرگ آسیا - تایلند شد.

نماینده دو و میدانی کشورمان، رکورددار مسابقات ۱۰۰ متر جایزه بزرگ آسیا - تایلند شد.


حسن تفتیان دونده دو 100 متر ایران با رکوردی که در مرحله نخست رقابت های جایزه بزرگ آسیا به ثبت رساند، رکورددار دو 100 متر در این مسابقات شد.

تفتیان روز دوشنبه در مرحله نخست مسابقات جایزه بزرگ آسیا در تایلند با ثبت زمان 10:24 ثانیه از خط پایان گذشت.

تفتیان در مراحل دوم و سوم مسابقات جایزه بزرگ نیز این فرصت را دارد که بار دیگر رکورد بهتری را به نام خود ثبت کند.

نماینده دو و میدانی ایران هم اکنون در رنکینگ جهانی رتبه 120 را به خود اختصاص داده است.

حسن تفتیان برای کسب ورودی المپیک ریو باید رکورد 10:16 ثانیه را ثبت کند.