نانوای نوجوان گنبدی در یک حادثه دستش را از دست داد.

حادثه دلخراش برای نانوای نوجوان+عکس

این حادثه در یکی از نانوایی های لواش گنبدکاووس باعث قطع دست وی شد.این نوجوان هنگامی که دستگاه مشغول برش خمیرها برای نان لواش بود، بی احتیاطی کرد و دست خویش را در آن فرو برد که باعث قطع دست وی شد.