علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق استقلال در تمرین آبی ها حاضر شد.

واحدی به محض ورود به تمرین به سمت مهدی رحمتی، سید حسین حسینی و حمید بابازاده رفت و با استقبال گرم آنها رو به رو شد.

تمرین استقلال از ساعت 17:30 در زمین شماره 2 آزادی آغاز شد.