طرح اتوبوس اختصاصی تیم پرسپولیس آماده شد.

قرار است از اتوبوس تیم سرخپوشان با طرح زیر رونمایی شود.