کریس رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید کار خودش را در زمین فوتبال به خوبی انجام می‌دهد اما از درس و مشق پسرش هم غافل نیست

کریس رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید کار خودش را در زمین فوتبال به خوبی انجام می‌دهد اما از درس و مشق پسرش هم غافل نیست. در آستانه بازگشایی مدارس در کشورمان، پسر کریس هم ظاهرا به کلاس می‌رود، اما از چهره‌اش پیداست که نیاز به کمک دارد تا نمره خوبی در املا بگیرد، نه؟