نفیسه روشن در کنار همسر بهداد سلیمی

عکس بسیار زیبای نفیسه روشن در کنار همسر بهداد سلیمی