مازیار ناظمی گوینده سابق اخبار ورزشی صدا و سیما و مدیر فعلی روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان است.

مازیار ناظمی گوینده سابق اخبار ورزشی صدا و سیما و مدیر فعلی روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان است. به تازگی تصویر فردی در شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود که شباهت فوق العاده ایی به مازیار ناظمی دارد.کسی چه می داند شاید برادر ناتنی مازیار باشد این چهره !