در فصل گذشته ۲۲ نفر قرارداد بالای یک میلیارد تومان با تیم های خود امضا کردند .

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران گفت‌: در فصل گذشته ۲۲ نفر قرارداد بالای یک میلیارد تومان با تیم های خود امضا کردند .


رئیس سازمان لیگ درباره آمارهای مطرح شده درباره قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم های حاضر در رقابت های لیگ برتر افزود : درفصل گذشته 22 نفر قرارداد بالای یک میلیارد تومان با تیم های خود امضا کرده اند و 140 نفر قرارداد بالای 400 میلیون تومان داشته اند.نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود: 279 نفر از بازیکنان لیگ برتر نیز در فصل جاری قراردادی زیر 200 میلیون تومان با تیم های خود به امضا رسانده اند.

تاج درباره آمار میزان قرارداد سرمربیان و کادر فنی لیگ برتر در فصل گذشته نیز گفت: فقط 3 مربی لیگ برتر قراردادی بالای یک میلیارد تومان داشته اندکه این آمار مشمول مربیان خارجی نمی شود.

وی افزود: 9 مربی بالای 400 میلیون تومان و 65 نفر نیز زیر200 میلیون تومان قراداد داشته اند.

وی اعلام کرد : در صورت تصویب هیأت رئیسه سازمان لیگ ممکن است زمان نقل و انتقالات تا آغاز لیگ افزایش یابد و همچنین باشگاه هایی که بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی امید قرار دهند درصورت مصوبه هیأت رئیسه می توانند به همان تعداد بازیکن زیر 21 سال به لیست بازیکنان خود اضافه کنند.