با توجه به حکم صادره درباره سکوبرت از سوی فیفا، در نامه‌ای خواهان ارسال مستندات مندرج در پرونده شده‌ایم.

مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در امور فوتبالی گفت: با توجه به حکم صادره درباره سکوبرت از سوی فیفا، در نامه‌ای خواهان ارسال مستندات مندرج در پرونده شده‌ایم.

آرش نجفی افزود: فیفا در پرونده سکوبرت اقدام به صدور حکم کرده و به باشگاه اعلام کرده است، مطالبات این بازیکن معادل 37 هزار دلار است که باشگاه باید آن را پرداخت کند. بر اساس این حکم، نامه‌ای را برای فیفا ارسال می‌کنیم تا مستندات را ارائه کنند تا ببینیم روال پرونده چگونه بوده است. آیا دفاعی صورت گرفته و اگر گرفته چگونه بوده است. بعد از دریافت این مستندات و تطابق آن نسبت به اعتراض اقدام خواهیم کرد. ضمن آنکه در مورد سوسا هم چنین شرایطی داریم.

نماینده حقوقی باشگاه همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شکایت استپانوویچ، فیفا نسبت به معرفی قضات اقدام کرده است که اقدام قبل از صدور رأی است و در این مورد نیز با توجه به فقدان بعضی مدارک، پس از صدور رأی، نسبت به درخواست مستندات و جریان پرونده، اقدام‌های لازم را انجام خواهیم داد.