تصویری از آرتیست شدن علی پروین و شاگردانش!

عکس/ آرتیست شدن علی پروین و شاگردانش