وزیر کشور در خصوص برگزاری دیدار تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی توصیه کرد که تماشاچیان رفتار و سکناتشان به گونه ای باشد که اعتقادات مردم زیر سئوال نرود.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه مراسم تجلیل از خیرین نظم و امنیت در جمع خبرنگاران گفت: موضوع فوتبال مساله ای است که با همه تلاش هایی که وزارت ورزش کرده است، نتوانستند موافقت کره و مسئولان بین المللی را کسب کنند. امر بر این شد که فوتبال در زمان خود انجام شود.

وی افزود: برخی دغدغه ها وجود دارد که شاید فضای عمومی فوتبال با فضای معنوی منافات داشته باشد و در راستای تغییر زمان تلاش شد اما تغییری صورت نگرفت. ما از همه عزیزان که در امر فوتبال دخیل هستند اعم از هواداران و مربیان و لیدرها و بازیگران و رسانه ها می خواهیم رفتار و سکناتشان به گونه ای باشد که اعتقادات مردم زیر سئوال نرود. زیرا برای ما اصل، اعتقادات مردم است. نباید به گونه ای باشد که از طرف مردم احساس نگرانی کنیم.

وی افزود: امیدواریم با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده است، همه ملاحظات رعایت شود و سازو کاری انجام شود هیچ نگرانی ای در این زمینه نداشته باشیم و معتقدیم شور و شعور و فهم مردم ما به قدری زیاد است که جای هیچ نگرانی نیست. نیروی انتظامی هم باید همه تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد.

وی گفت: هر تهدیدی مردم دیده اند هم باید به وزارت کشور و وزارت اطلاعات خبر بدهند. ما کشوری هستیم که مورد بغض آمریکا هستیم به هر حال آنها به دنبال منافع خودشان هستند و از آزادگی مردم ایران دوری می جویند با لطف خدا و هدایت های رهبری این تهدیدات از بین خواهد رفت.