بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 422 تن دستگاه خود پرداز وارد کشور شده است .

بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 422 تن دستگاه خود پرداز به ارزش دلاری 6,860,984 و ارزش ریالی 208,742,989,285 وارد کشور شده است.
کشور چین با 367 تن و 632 کیلو گرم به ارزش دلاری 6,079,640 و ارزش ریالی 185,094,925,698 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور ترکیه با 28 تن 960 کیلوگرم به ارزش دلاری 237,191 و ارزش ریالی 7,172,530,140 در رده دوم قرار دارد.


جزییات این واردات به شرح زیر است:

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

چین

2,605

848,512,500

28,027

1

ترکیه

28,960

7,172,530,140

237,191

1

جمهوری کره

10,074

10,313,031,622

340,952

2

چین

24,780

27,242,812,820

899,105

2

امارات متحده عربی

2,652

1,607,130,225

52,993

2

ترکیه

13,410

4,555,371,600

150,208

3

چین

12,121

14,983,437,180

493,704

3

چین

71,950

41,783,410,526

1,372,926

3

چین

6,976

2,630,517,000

86,419

3

چین

129,000

49,188,196,512

1,613,468

4

چین

29,000

28,566,775,160

937,045

4

چین

91,200

19,851,264,000

648,946