شاید خیلی ها منتظر بودند ببینند که برخورد رامین رضاییان با حسین ماهینی چگونه است.


شاید خیلی ها منتظر بودند ببینند که برخورد رامین رضاییان با حسین ماهینی چگونه است. این دو بازیکن در بازی دیشب پرسپولیس و نفت تهران یکدیگر را در آغوش گرفتند تا نشان دهند حاضر نیستند تن به حواشی دهند.