در رقابتهای فرمول یک آستین لوییز همیلتون مدافع عنوان قهرمانی و راننده مرسدس بار دیگر توانست اول شود تا فاصله اش را در جدول رده بندی کلی مسابقات با هم تیمی اش نیکو روزبرگ کم کند.

در رقابتهای فرمول یک آستین لوییز همیلتون مدافع عنوان قهرمانی و راننده مرسدس بار دیگر توانست اول شود تا فاصله اش را در جدول رده بندی کلی مسابقات با هم تیمی اش نیکو روزبرگ کم کند.