ظاهرا بازیکنان پرسپولیس توجهی به پیام‌های اینستاگرامی خود ندارند اما استقلال جوان چشم از آنها بر نمی‌دارد.

ظاهرا بازیکنان پرسپولیس توجهی به پیام‌های اینستاگرامی خود ندارند اما استقلال جوان چشم از آنها بر نمی‌دارد.

منصوریان گفته پادو رهبر خط دفاع استقلال است و نوری اعتقاد دارد فولاد خوزستان در مقابل آبی‌ها نرم می‌شود.

جنگ مگویان برای بازگشت به ترکیب استقلال.

رحمتی که خوب باشد استقلال هم می‌برد.