تیتر اول روزنامه ایران ورزشی به دست شکسته بیرانوند اختصاص دارد و دوری یک ماهه این گلر از میادین.

تیتر اول روزنامه ایران ورزشی به دست شکسته بیرانوند اختصاص دارد و دوری یک ماهه این گلر از میادین.

بازی دوستانه میان پیشکسوتان استقلال و بارسلونا که سه هفته ای می شود نقل محافل است را ایران ورزشی چهارشنبه روی جلد دارد!

آنها از خرید بازیکن برای پرسپولیس خبر داده اند و این که اوکراینی ها نیم فصل از این تیم جدا می شوند.