برخی معتقدند ترکیب و یکنواخت بازی کردن پرسپولیس که با یک سیستم ثابت به میدان می‌رود کاری‌خواهد کرد

برخی معتقدند ترکیب و یکنواخت بازی کردن پرسپولیس که با یک سیستم ثابت به میدان می‌رود کاری‌خواهد کرد تا تیم‌های حریف دست او را خوانده و کاری کنند تا پرسپولیس کار راحتی نداشته باشد اما برانکو و اطرافیانش می‌گویند درست است که با سیستم و نفرات ثابت بازی می‌کنیم اما نفرات در این سیستم شناور هستند. برای مثال ممکن است مسلمان گاهی اوقات جلوی خط دفاع باشد و احمدزاده و عالیشاه در چپ و راست جابه‌جا ‌شوند.

از طرفی برانکو با وجود آنالیز کامل از تیم حریف و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوتش حریفان را برای شاگردانش بزرگ نمی‌کند و اساس کار را روی قدرت تیم خودش گذاشته است. با این حساب تنها مشکل فعلی پرسپولیس این است که ذخیره‌ها خودشان را ذخیره می‌دانند و فیکس‌ها فکر می‌کنند تا ابد فیکس‌خواهند ماند. البته برانکو کم‌کم در حال حل کردن این مشکل است و برخی تغییرات در ترکیب هم در این راستا توجیه می‌شود.