رونالدو فصل گذشته در لالیگا 36 گل زد و یازده پاس گل داد اما در میان جوایز و حتی نامزدها خبری از او نبود.

رونالدو فصل گذشته در لالیگا 36 گل زد و یازده پاس گل داد اما در میان جوایز و حتی نامزدها خبری از او نبود.

نکته عجیب تر اما این جاست که در حالی که سوارز اقای گل مسابقات شد ، مسی با دوازده گل کمتر از رونالدو جایزه بهترین مهاجم را از ان خود کرد که در نوع خود عجیب است. از سویی گریزمن هم جایزه بهترین بازیکن مسابقات را از آن خود کرد در حالی که فقط سیزده گل زده بود و شش پاس گل داده بود.