دربی اصفهان تحت تاثیر خداحافظی محرم نویدکیا قرار داشت.

محرم تصمیم گرفت در دیدار سپاهان و ذوب‌آهن از دنیای فوتبال خداحافظی کند اما حاج‌صفی هافبک سپاهان و بازیکنان دیگر مانع از انجام این کار شدند. قاسم حدادی‌فر هافبک مصدوم ذوب‌آهن با انتشار پیامی از حاج‌صفی و بازیکنانی که اجازه ندادند نویدکیا از فوتبال خداحافظی کند، تشکر کرد.