کریس رونالدو در تمرین روز گذشته رئال مادرید یک لایی خورد و تلافی آن را با یک تکل خشن روی کوئنترائو درآورد!

ستاره پرتغالی کهکشانی‌ها امروز مقابل آلوز هت‌تریک و یک سلفی هم با کوئنترائو انداخت تا همه چیز به خیر و خوشی تمام شود.