با این حال، با توجه به اینکه استفاده از کلمات توهین آمیز جزو محرومیت های بالا محسوب می شود، در صورت تایید، جریمه آن یک تا دو جلسه محرومیت را برای سرمربی سرخ پوشان در پی خواهد داشت.

ژوزه مورینیو سرمربی منچستر یونایند در نیمه اول بازی با برنلی به دلیل اعتراض به مارک کلتنبرگ داور این دیدار، از محدوده قانونی کنار زمین اخراج شد. این در حالی‌ست که سرمربی سرخ پوشان نسبت به رای داور مبنی بر پنالتی نبودن خطای انجام شده روی جان فلانگان در محوطه جریمه اعتراض داشت.


اگرچه سرمربی پرتغالی در نیمه دوم بازی در جایگاه حضور داشت اما پس از قرار گرفتن در میان هواداران و در کنار دوگات اخراج وی آشکارا مشخص شد. اندکی بعد مورینیو در جایگاه سرپرستان تیم در حال نوشتن یادداشت هایی برای مربیان تیم دیده شد.


با این حال، با توجه به اینکه استفاده از کلمات توهین آمیز جزو محرومیت های بالا محسوب می شود، در صورت تایید، جریمه آن یک تا دو جلسه محرومیت را برای سرمربی سرخ پوشان در پی خواهد داشت.