مهدی طارمی در اولین روز تمرین تیم ملی حضور نداشت که این غیبت از نگاه کادر فنی تیم ملی موجه بود.


مهدی طارمی در اولین روز تمرین تیم ملی حضور نداشت که این غیبت از نگاه کادر فنی تیم ملی موجه بود.
مهدی طارمی بعد از حضور در مراسم افتتاحیه مدرسه فوتبال حسین ماهینی صبح روز دوشنبه قصد بازگشت به تهران را داشت که با لغو پرواز بوشهر به تهران مواجه شد و طبیعتا نتوانست به تمرین تیم ملی برسد.
او سریعا بعد از این اتفاق با افشین پیروانی تماس گرفت و موضوع را با وی در میان گذاشت.