طعنه زدن باشگاه های بزرگ اروپایی به همدیگر در رسانه های اجتماعی به چیزی عادی تبدیل شده است.

پس از درخشش سرج نبری در اولین بازی اش برای تیم ملی آلمان اکانت رسمی باشگاه وردربرمن در توییتر شیطنت به خرج داد و به باشگاه آرسنال طعنه زد. وردربرمن در تابستان با مبلغی کم سرج نبری را از آرسنال خرید و در چند وقت اخیر این بازیکن ضمن درخشش در بوندس لیگا توانست به تیم ملی آلمان هم راه یابد و در اولین بازی ملی اش مقابل سن مارینو هت تریک کند. اما این حرکت باشگاه برمن از سوی آرسنالی ها بی جواب نماند.


در ابتدا توییتر باشگاه وردربرمن با گذاشتن این عکس درخشش و هت تریک نبری را به رخ آرسنالی ها کشید.

و در ادامه توییتر باشگاه آرسنال در جواب با اشاره به بازی های قبلی بین دو تیم نوشت: در مبحث هت تریک این را به یاد دارید؟