بهداد سلیمی، قاسم رضایی، کمیل قاسمی و محمدرضا براری قهرمانان المپیکی مازندران برای شرکت در مراسم اربعین راهی کربلا شدند.

بهداد سلیمی، قاسم رضایی، کمیل قاسمی و محمدرضا براری قهرمانان المپیکی مازندران برای شرکت در مراسم اربعین راهی کربلا شدند.
قهرمانان