مدافع ارمنستانی تیم فوتبال استقلال تهران امروز به ایران می آید.

مدافع ارمنستانی تیم فوتبال استقلال تهران امروز به ایران می آید.

هرائر مگویان مدافع ارمنستانی تیم استقلال عصر امروز با پرواز از مسکو به تهران می آید و از فردا به تمرینات آبی پوشان اضافه می شود.