در نبود کاوه رضایی، علی قربانی مهره فیکس آبی ها در خط حمله خواهد بود. این بازیکن مدتی مصدوم بود ولی حالا به شرایط آرمانی اش رسیده و مشکلی برای همراهی آبی ها ندارد.

در نبود کاوه رضایی، علی قربانی مهره فیکس آبی ها در خط حمله خواهد بود. این بازیکن مدتی مصدوم بود ولی حالا به شرایط آرمانی اش رسیده و مشکلی برای همراهی آبی ها ندارد. منصوریان گویا تصمیم گرفته امید ابراهیمی را هم در این مسابقه نیمکت نشین کند چراکه او 90 دقیقه مقابل سوریه بازی کرد و پرواز طولانی مدتی هم به ایران داشت.