محسن فروزان و همسرش برای تبلیغ رستوران تازه تاسیس خود دست به کار شدند.

محسن فروزان ، دروازه‌بان پیشین استقلال که اخیراً رستورانی را در تهران افتتاح کرده به همراه همسرش برای تبلیغات آن دست به کار شده‌اند.
 محسن فروزان و همسرش در تبلیغ رستوران
محسن فروزان و همسرش در تبلیغ رستوران