مدیرعامل باشگاه بحران زده نساجی از سمت خود استعفا کرد.

درپی ادامه مشکلات مالی این باشگاه ریشه دار مازندرانی، مهدی ابراهیمی از سمت خود استعفا کرد.


گفتنی است که امروز بازیکنان نساجی برای چندمین بار دست به اعتصاب زده و از شرکت در تمرینات خودداری کرده بودند.