بالاخره وقتی نودی‌ها از عالم و آدم سوتی می‌گیرند، بد نیست گاهی خودشان هم در کوزه بیفتند.

بالاخره وقتی نودی‌ها از عالم و آدم سوتی می‌گیرند، بد نیست گاهی خودشان هم در کوزه بیفتند. وقتی نتیجه یک بازی برای دو هفته به شکل اشتباه روی سایت این برنامه می‌رود و عادل هم از روی همین لینک نمرات بازیکنان را اعلام می‌کند، بد نیست یادآوری‌اش کنیم!