علیرضا منصوریان بعد از بازی با صبا گفته تا به حال در فوتبال فقط سه بار گریه کرده که به ترتیب به خاطر مرحومان حجازی، غلامحسین مظلومی و پورحیدری بوده است.

علیرضا منصوریان بعد از بازی با صبا گفته تا به حال در فوتبال فقط سه بار گریه کرده که به ترتیب به خاطر مرحومان حجازی، غلامحسین مظلومی و پورحیدری بوده است. او البته فراموش کرد که همین چند هفته پیش بعد از تساوی با پرسپولیس در داربی تهران هم اشک ریخت. منصوریان بعدتر توضیح داد گریه‌اش به خاطر دیدن تماشاگران جایگاه تیفوسی‌های استقلال بوده و ربطی به متوقف کردن پرسپولیس نداشته، اما به هر حال اشک ریختن که حساب می‌شود؛ نه؟