در نشست خبری بعد از بازی استقلال و صبای قم، یکی از خبرنگاران به وقت‌کشی‌های حامد لک اشاره کرد که این مساله اصلا به مذاق صمد مرفاوی خوش نیامد.

در نشست خبری بعد از بازی استقلال و صبای قم، یکی از خبرنگاران به وقت‌کشی‌های حامد لک اشاره کرد که این مساله اصلا به مذاق صمد مرفاوی خوش نیامد. سرمربی صبا در واکنش به این موضوع، خبرنگار پرسش‌کننده را به «استقلالی» بودن متهم کرده و از دادن پاسخ طفره رفته است. البته مرفاوی قبلا هم سابقه چنین برخوردهایی را داشته؛ مثل داربی برگشت لیگ ششم که استقلال او به شدت تحت تاثیر بازی هجومی پرسپولیس دنیزلی بود. آن روز یکی از خبرنگاران در مورد بازی برتر سرخپوشان از مرفاوی سوال کرد، صمدآقا هم گفت چون پیراهن قرمز تن این خبرنگار است و او را «پرسپولیسی» می‌داند، جوابش را نمی‌دهد!