لباس‌های تیم پرسپولیس که در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) ضبط شده بود در اختیار این باشگاه قرار گرفت.

لباس‌های تیم پرسپولیس که در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) ضبط شده بود در اختیار این باشگاه قرار گرفت.

به گزارش بانک ورزش، با نامه نگاری‌های صورت گرفته از سوی مسئولان باشگاه پرسپولیس، لباس‌های جدید بازیکنان این تیم از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) آزاد و در اختیار مسئولان این باشگاه قرار گرفت.

کاروان پرسپولیس بعد از بازگشت به ایران از دبی به دلیل حمل لباس‌های جدید خود مجبور شدند بخشی از بار خود را در فرودگاه جا بگذارند و حالا با رفع موانع قانونی این لباس‌ها در اختیار مسئولان باشگاه قرار گرفت.

در نامه مسئولان باشگاه پرسپولیس آمده که این لباس‌ها برای مصرف ورزشی وارد کشور شده و قصد تجاری بابت این لباس‌ها ندارند.