بعد از دربی مادرید که با برتری شاگردان زیدان به پایان رسید، حالا بخشی از صحبت های جنجالی کوکه و رونالدو منتشر شده است.

در جریان دربی شهر مادرید دو بازیکن با یکدیگر دچار درگیری لفظی شدید شدند. کریس رونالدو که در این دیدار هت تریک کرد، در این باره اعلام کرد: «کوکه هافبک اتلتیکو من را همجنسگرا صدا زد.» یکی از هم تیمی های رونالدو با گفتن "چی؟" حیرت خود را از شنیدن این جمله نشان داد.


رونالدو در ادامه گفت: «او به من گفت تو یک همجنسگرا هستی. من هم در پاسخ به او گفتم زمانی که در مادرید یکدیگر را ببینیم، خواهی دید چه اتفاقی رخ می دهد.» هم تیمی رونالدو نیز گفت: «چه کاری خواهی کرد؟»


رونالدو: «هیچی. چه کاری می توان انجام داد؟»


هم تیمی دیگر رونالدو: «چه کسی این را گفت؟»


رونالدو: «کوکه، او من را همجنسگرا صدا زد. من هم گفتم بله بله، یک همجنسگرا اما ثروتمند، احمق!».