کمیته انضباطی در خصوص دیدار صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان رأی خود را صادر کرد.

کمیته انضباطی در خصوص دیدار صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان رأی خود را صادر کرد.

در جریان دیدار صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان از سری مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر که ۵ آذر ۹۵ برگزار شده بود، تیم میزبان (صنعت نفت آبادان) به دلیل فحاشی تماشاگرانش به داور مسابقه مطابق بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی با توجه به سابقه قبلی که طی هفته ۴ لیگ برتر وجود دارد محکوم شده است.

همچنین جری دیکاردو بنگستون بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل برخورد فیزیکی با بازیکن تیم حریف در زمان تعویض بنا بر ماده ۶۵ آیین نامه انضباطی به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

رأی صادرشده قطعی است.