عضو هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: استعفای خود را شخصا تقدیم وزیر محترم ورزش و جوانان خواهم کرد.

مسعود معینی در خصوص استعفای خود از هیات مدیره استقلال اظهار داشت: من استعفای خودم را شخصا تقدیم وزیر محترم ورزش و جوانان خواهم کرد و در این مقطع هیچ صحبتی نخواهم کرد.

وی افزود: تا نیم فصل حرفی ندارم و تمام حرف‌هایم را در آن مقطع خواهم زد.نیازی به داشتن هیات مدیره نمی‌بینم و به همین دلیل استعفای خود را شخصا نزد وزیر ورزش خواهم برد.