افتخاری در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره غیبت بازیکنان استقلال در مراسم چهلم پورحیدری گفت : من دیروز با آقای منصوریان حرف زدم و ایشان گفتند فردا همه خواهند آمد ، البته شاید الان در راه باشند چون بازی دیر انجام شد.

افتخاری در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره غیبت بازیکنان استقلال در مراسم چهلم پورحیدری گفت : من دیروز با آقای منصوریان حرف زدم و ایشان گفتند فردا همه خواهند آمد ، البته شاید الان در راه باشند چون بازی دیر انجام شد.

وی درباره استعفای مسعود معینی عضو هیئت مدیره استقلال هم گفت : من نظری در این باره ندارم چون ایشان خودش این تصمیم را گرفته و من در این باره خواسته ای نداشتم.

وقتی از افتخاری درباره علت استعفا سوْال شد گفت : من با أیده ایشان درباره جریمه کادر مخالفت کردم . خودم به اندازه کافی در فوتبال بودم و می دانم که راه های مختلفی برای انگیزه دادن به بازیکنان وجود دارد که تنبیه آخرین آن هاست.