هافبک سابق استقلال در روزهای فراغت از فوتبال، در آلمان شب های کریسمس را کنار خانواده سپری می کند.

فریدون زندی که در آلمان روزگار را سپری می کند با خانواده اش به اسکیت روی یخ رفتند.