مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی رسما پایان خدمت بازیکن این تیم را تایید کرد.

مصطفی آجرلو با ارسال نامه ای به سپاه عاشورا رسما تایید کرد که دوره خدمت سربازی سروش رفیعی به پایان رسیده است.

آجرلو از معاونت نیروی انسانی سپاه عاشورا خواسته که نسبت به صدور کارت پایان خدمت این بازیکن اقدام کند.