کی از هواداران استقلال که از برد 3 بر 2 تیمش مقابل پرسپولیس در پوست خود نمی گنجید، خوشحالی خود را اینگونه با سید مهدی رحمتی تقسیم کرد.


کی از هواداران استقلال که از برد 3 بر 2 تیمش مقابل پرسپولیس در پوست خود نمی گنجید، خوشحالی خود را اینگونه با سید مهدی رحمتی تقسیم کرد.