اتفاقی که در جشن قهرمانی پرسپولیس افتاد و وعده ای که خواسته یا ناخواسته وفا نشد، واکنش های منفی زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت.


اتفاقی که در جشن قهرمانی پرسپولیس افتاد و وعده ای که خواسته یا ناخواسته وفا نشد، واکنش های منفی زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت.

- کاپیتان روحت شاد پرسپولیس شرمنده #هادی_نوروزی و خانواده اش شد

- هانی بیچاره هم بچه اس و اینجور برخوردها بهش ضربه میزنه.هی توجه بیش از حد بهش میکنن، هم مغرور میشه بعدا هم که ولش کنن ضربه شدید روحی میخوره.

- پس این هانی نوروزی بدبخت چی شد یه جام دیدن همه چی یادشون رفت ،بچه یتیم همیشه بچه یتیم هست،حرف مفت زدن از اول فصل

- هانی نوروزی قبل بازی گفته بود: قراره جام رو من ببرم بالای سرم...

- واقعا قهرمانیمون خیلی شیرین بود اما با صدای پدر هادی نوروزی یهو حس خیلی بدی پیدا کردم به همه چیز...

- ‏همه با باباهاشون رفتن رو سکو
ولی تو بابا نداشتی که ببره تو رو بالا تا جامی که گفته بودن مال توئه دستت بگیری
ببخش بی معرفت ها رو...
- #کاپیتان روحت شاد
#پرسپولیس شرمنده #هادی_نوروزی و خانواده اش شد
لکه ننگ در #جشن_قهرمانی
-مسئولین با اون کاری که با هانی کردن اون ته مونده های شیرینی قهرمانیو به کامم زهر کردن...